2. oddělení

2. třída ... vychovatelka pí Svobodová, tel: 723 424 094

Zima v šd 2

Pokud nám počasí přeje, jsme s dětmi velmi často venku,kde hrajeme různé hry.

Nejvíc radosti dětem udělá,pokud napadne sníh.Potom mohou jezdit na bobech na kopečku blízko školy, staví sněhuláky, válí sudy,koulují se...

Nepřeje-li nám počasí vůbec nám to nevadí.V takovém případě hrajeme různé hry v družině, vyrábíme,nebo si užíváme maškarní, Hravé pátky a celodružinové akce s dětmi z jiných oddělení družin.

Svobodová Lenka

Podzim v šd 2

S dětmi se již známe, jsou starší,šikovnější...

Proto s nimi mohu vytvářet složitější výrobky,hrát těžší hry a prohlubovat učivo nenásilnou/hravou formou.

Svobodová Lenka 

Školní rok 2023/2024


2. oddělení = 2.A + 2.B. třída  školního roku 2023/2024 = vychovatelka L. Svobodová

Školní rok 2022/2023


1. oddělení = 1.A + 1.B. třída  školního roku 2022/2023 = vychovatelka L. Hujslová

Jaro v šd1

Jaro si s dětmi velmi užíváme.

Vyrábíme, pracujeme ve skupinkách, navlékáme korálky, hodně chodíme ven, pěstujeme hrách, hrajeme nové i staré hry....

Chystáme se vypěstovat něco dobrého na školním záhonku.

S některými dětmi z prvních tříd jsem byla také na Švp ve Svoru, která se dle mého názoru velmi povedla a doufám, že se tam dětem moc líbilo tak jako mne.

 

Užívejte sluníčka Svobodová Lenka 

Zima v ŠD 1

Zimní období si s dětmi velmi užíváme.

K naší radosti napadlo dostatek sněhu a mohli jsme oprášit boby, upřímně rozumím nadšení dětí.Kéž by bylo víc takových dní.

Děti velmi bavilo vyrábění věnců na Vanoční jarmark, velice mne překvapilo jak jsou šikovné a výrobek zvládly skoro celý samy, jen občas jsem jim musela asistovat.Velké díky patří Vám rodičům, kteří jste si výrobek zakoupili a přispěli dětem nemalou finanční částkou. Co za vybrané peníze do družiny pořídíme se dohodnu s dětmi a budu Vás informovat, něco jsem dětem navrhla a líbilo se jim to.

S dětmi nadále procvičujeme a upevňujeme vše potřebné z výuky, což konzultuji s třídními učitelkami.