Provoz ŠD

Provoz školní družiny je zajištěn v době od 5,45 do 7,35 každé ráno a od 11,40 do 16,00 odpoledne. V době vedlejších prázdnin je provoz upraven podle požadavků rodičů.

V tomto školním roce je kapacita školní družiny 100 dětí, rozdělených do 4 oddělení.

Po 14. hodině se oddělení slučují.

Družina využívá tři upravené herny, učebnu, tělocvičnu, počítačovou učebnu, další prostory podle potřeby a programu.

 V programu školní družiny se střídají činnosti odpočinkové, rekreační a zájmové. Odpočinkové činnosti jsou zařazovány v době po příchodu dětí po vyučování a následujícím obědě a také ráno během postupného scházení dětí. Patří sem odpočinek na koberci, klidné hry jak tvořivé tak s pravidly. Prohlížení obrázků, sbírek, četba časopisů a knih – individuálně i ve skupinách. Rozhovory o přečtených knihách, zhlédnutých filmech. Vyprávění vychovatelky, vyprávění dětí, rozhovory o problémech dětí, líčení zážitků.

Rekreační činnosti jsou zařazovány v odpoledních hodinách, mohou se odehrávat ve školní družině, ale pokud počasí dovolí, tak hlavně venku, případně lez využít i tělocvičnu. Snažíme se pravidelně střídat činnosti tělovýchovné, pracovní, výtvarné, dopravní i společenské. U mladších dětí jsou zpočátku velice a důležité i činnosti sebeobslužné – oblékání, mytí rukou, kultura stolování, používání WC, ukládání obuvi a oděvu v šatně, pořádek ve školních věcech, pořádek v hračkách, péče o vybavení ŠD. Naučit se jednání s lidmi – požádat o něco, poděkovat, omluvit se, sdělit informaci.

Od 15,00 je zařazena příprava na vypracování písemných úkolů, není povinná, ale v některých případech dětem velmi prospívá. Nespočívá pouze ve vypracování písemných úkolů, ale i ve vyhledávání obrázků, článků a zařazení různých didaktických her do odpoledního programu školní družiny.

V jednotlivých obdobích zařadíme do programu:

Podzim

Upevňování kázně, stolování, hry na hřišti, v tělocvičně, využití areálu sportu vycházky, změny v přírodě, významná místa, malování, modelování, koláže z přírodnin loutkové divadlo, výroba loutek, odlévání otisků, stromy, listy, práce s kamínky, barvení, lepení.

Zima

Vzájemná pomoc, vztahy mezi dětmi, pořádek, hry na sněhu a se sněhem, bruslení, bobování, koledy, vánoční zvyky, výroba ozdob a dárků, pečení, soutěžní odpoledne, pohádky na videu, čtenářské chvilky, ubrousková technika – využití na dárky, přáníčka, karneval

Jaro

Pobyt v přírodě, jarní rostliny, hry na hřišti, atletika, jízda na kole, bezpečnost, Den Země, Velikonoce – zvyky, vizovické pečivo, perníčky, slané těsto, stojánky, prostírání, pomoc při úklidu okolí školy, dárky pro maminky, práce s drátem, modely, krajka, výlet do LTM – tempo výstava automobilů

 Léto

Pobyt na hřišti, vycházky do lesa, koupání, sběr přírodnin, samorosty, vyřezávání z kůry, výlet na Sovici, k Labi, vaření v přírodě, návštěva muzea v Litoměřicích, šitá krajka, batikování triček, příprava masek na letní tábory