Charakteristika ŠD

Školní družina je součástí Zš a Mš Hoštka, realizace výchovně-vzdělávací činnosti probíhá ve 4 odděleních, 3 z nich se nachází v přízemí budovy základní školy (děti i vychovatelky mají snadný přístup do šaten), 4. oddělení bývá umístěno v některé ze tříd 1.stupně.

Školní družina slouží výchově, vzdělávání, rekreační, sportovní a zájmové činnosti žáků v době mimo vyučování. Je přednostně určena nejmladším žákům (1. až 5. třída).Nabízí žákům smysluplné využití volného času před začátkem vyučování i po jeho ukončení.Její činnost poskytuje relaxační, odpočinkové i pohybové activity.Rozvíjí zájmy a nadání dětí, prohlubuje a rozšiřuje znalosti dětí a podílí se také na přípravě na vyučování.

Mezi každodenní pravidelně využívané prostory patří: PC učebna, tělocvičnu, kuchyňka, venkovní hřiště u školy, přilehlý park, Sportcentrum a další.

Činnost oživují celodružinové akce, do kterých se zapojují všechna oddělení (např. kouzelník, papoušci, olympiády, šipkovaná, návštěva různých pohybových center...).

Mezi nově zavedené aktivity patří také „Hravé pátky“, kdy v každém oddělení je pro děti připravena zábavná činnost a děti "rotují" těmito odděleními.

Svobodová Lenka - vedoucí vychovatelka