Charakteristika ZŠ

V ZŠ a MŠ Hoštka se aktuálně vzdělává 252 žáků a 60 dětí. Kapacita školy (nově navýšena na 260 žáků) je téměř naplněna. Škola disponuje plně kvalifikovaným učitelským sborem, v organizaci pracuje 23 učitelů, 9 asistentů pedagoga, 4 vychovatelky a 1 školní psycholožka. I v tomto roce budou žáci, rodiče a zaměstnanci školy využívat služeb školního psychologa. Provoz školy zajišťuje 13 provozních zaměstnanců.

Škola je zapojena do dotačních projektů Šablony II., Šablony III., Pedagog 21.st., Hrdá škola, Sportuj ve škole a je partnerem Centra D8.

Finanční prostředky poskytnuté těmito projekty v řádu několika milionů korun jsou využívány na personální podporu výchovně-vzdělávacího procesu, vzdělávání pedagogického sboru i nákup učebních pomůcek.

Žáci a děti se mohou v průběhu školního roku těšit na tyto již tradiční akce: adaptační pobyty, kakao s ředitelem, zájezd pro vyhodnocené žáky, den otevřených dveří, vánoční jarmark, lyžařský výcvik, ozdravné pobyty pro MŠ i ZŠ, školní výlety, různé sportovní akce, plavecké závody o pohár ředitele školy, školní akademii, Český Ráj s rafty, cyklokurz a další projekty školního vzdělávacího programu.