O školské radě

Byla zřízena 1.9.2005 a má 9 členů. Podílí se na organizaci výchovy a vzdělávání a řešení problémů přesahujících rámec školy. Schází se dvakrát ročně, v případě potřeby častěji.

Školská rada

(září 2023 - září 2026)

Členové:

zákonní zástupci nezletilých žáků

  • Vendula Bláhová, DiS.
  • pí. Ivana Nekudová
  • pí. Veronika Poláčková

zástupci pedagogických pracovníků školy

  • Bc. Zdeňka Fouknerová
  • Mgr. Martina Ratajová
  • Mgr. Lenka Vítková 

zástupci zřizovatele /města Hoštka/

  • p. Milan Chvalina
  • p. Radek Novák
  • Mgr. Ilona Stieranková