O školské radě

Byla zřízena 1.9.2005 a má 9 členů. Podílí se na organizaci výchovy a vzdělávání a řešení problémů přesahujících rámec školy. Schází se dvakrát ročně, v případě potřeby častěji.

Členy Školské rady ve školním roce 2015/2016 jsou:

Předseda: Milan Chvalina

Členové:

 • zákonní zástupci nezletilých žáků
  • pí. Ing. Stuchlá
  • p. Prejza
  • pí. Bláhová DiS.
 • zástupci pedagogických pracovníků školy
  • pí. Mgr. Ratajová
  • pí. Mgr. Hanková
  • pí. Mgr. Vítková
 • zástupci zřizovatele /města Hoštka/
  • p. Novák
  • pí. Nekudová
  • p.Chvalina