Zápis do 1.třídy pro školní rok 2024/2025

Informace pro rodiče

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, zápis do 1. třídy ZŠ a MŠ Hoštka proběhne zápis 24

4.4.2024 od 1300hod. do 1600hod. v 1. patře základní školy.

K zápisu se dostaví děti narozené v období 1.9.2017 - 31.8.2018

S sebou vezměte rodný list, zdravotní průkaz a průkaz pojištěnce dítěte a Váš občanský průkaz. 

Děti s odloženou školní docházkou narozené do 31.8.2017 k zápisu již nejdou! Jsou automaticky přijaty do 1.rodčníku. Rodiče se pouze dostaví vyřídit potřebné formality.

 

Co je nutné k odkladu povinné školní docházky?

Škole předložíte vyplněnou žádost o odklad povinné školní docházky a doporučení dětského lékaře a poradenského pracoviště (PPP, SPC) (tzn. 1 žádost + 2 doporučení od lékaře) dle legislativy platné k 1.1.2012

PPP LITOMĚŘICE - TEL. 416733015

SPC LITOMĚŘICE - TEL. 416734011

PPP ROUDNICE - TEL. 416831148

 

 Na stránkách školy je k dispozici:

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO 1.TŘÍDY

 ŽÁDOST O ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 DOTAZNÍK PRO RODIČE

Jak postupovat?

1) Žádost o přijetí (žádost o odklad) si můžete stáhnout na stránkách školy nebo vyplníte až na místě v den zápisu

2) Pokud bude zákonný zástupce žádat o odklad, připojí k žádosti o odklad školní docházky Doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny či speciálně-pedagogického centra) a Doporučení odborného lékaře (dětský lékař…).

3) K žádosti o přijetí prosíme o přiložení vyplněného dotazníku pro rodiče budoucího prvňáčka (není podmínkou k přijetí).

4) Žádost o přijetí je nutné podat i v případě dětí, které v loňském roce měly odklad povinné školní docházky.

5) Rozhodnutí o přijetí vám bude zasláno do konce dubna prostřednictvím pošty.

6) Schůzka budoucích prvňáčků a rodičů s učitelkou první třídy proběhne na konci školního roku. O přesném termínu budete informováni na stránkách školy, případně emailem.

Kritéria přijetí žáka do 1.třídy:

  1. trvalé bydliště v Hoštce či Vrbici
  2. kapacita školy
  3. datum přijetí přihlášky

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na naše budoucí žáčky!!!

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO 1.TŘÍDY

ŽÁDOST O ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

DOTAZNÍK PRO RODIČE

___________________________________