Školní senát

Žáci se podílí na řízení školy prostřednictvím školního senátu, kde dávají podněty k životu a organizaci školy, navrhují a podílí se na organizaci školních akcí a projektů.

Senátoři byli zvoleni v regulérních školních volbách. Jednotlivé třídy (III.-VIII.tř.) zvolily své kandidáty, z kterých byl sestaven volební lístek. Každý žák (III.-VIII.tř.) měl při volbách tři hlasy.

 Zápisy z jednání senátu jsou k nahlédnutí v ředitelně školy.

Ve volbách pro školní rok 2022/2023 zvítězili tito kandidáti:

                                            Bláhová Zuzana

                                             Hájková Nikola

                                             Chvalina Ondřej

                                             Kuprová Adéla

                                             Melmuková Tereza

                                             Nagaj Matěj

                                             Oliva Vojtěch

                                             Poláčková Šárka

                                             Poláčková Štěpánka

                                             Roháček Daniel

                                             Vlková Martina

                                             Wollenheitová Kateřina