Školní senát

Žáci se podílí na řízení školy prostřednictvím školního senátu, kde dávají podněty k životu a organizaci školy, navrhují a podílí se na organizaci školních akcí a projektů.

Senátoři byli zvoleni v regulérních školních volbách. Jednotlivé třídy (III.-VIII.tř.) zvolily své kandidáty, z kterých byl sestaven volební lístek. Každý žák (III.-VIII.tř.) měl při volbách tři hlasy.

 Zápisy z jednání senátu jsou k nahlédnutí v ředitelně školy.

 

volby skolni senat 1