Školní senát

Žáci se podílí na řízení školy prostřednictvím školního senátu, kde dávají podněty k životu a organizaci školy, navrhují a podílí se na organizaci školních akcí a projektů.

Senátoři byli zvoleni v regulérních školních volbách. Jednotlivé třídy (III.-VIII.tř.) zvolily své kandidáty, z kterých byl sestaven volební lístek. Každý žák (III.-VIII.tř.) měl při volbách tři hlasy.

 Zápisy z jednání senátu jsou k nahlédnutí v ředitelně školy.

Ve volbách pro školní rok 2019/2020 zvítězili tito kandidáti - vzhledem k covidové situaci zůstávají tito kandidáti v působnosti i následující školní rok 2021/2022, volby nových kandidátů proběhly ve 4. a 5. třídách, které své kandidáty ještě nevolili

Kupr Tomáš

Slanař Josef

Šarboch Samuel

Bláhová Zuzana

Dušánková Veronika

Fibichová Veronika

Hájková Nikola

Pernová Aneta

Plášková Natálie

Schönfeld Marek

Šinfelt Ondřej

Španková Anežka

Verner Jaroslav