Zaměstnanci školy

Vedení školy

 Ředitel školy    Mgr.Radovan Rieger
 Zástupkyně ředitele školy  Mgr. Martina Ratajová
 Výchovný poradce  Mgr. Věra Hubalová
 Školní metodik prevence  Mgr. Jiřina Krejzová
 Školní psycholog  Mgr. Jana Haslingerová

 

Třídní učitelé

I. Mgr. Věra Hubalová
II. A Mgr. Ivana Ševelová
II. B Mgr Marie Srbová
III. Mgr. Markéta Trnková
IV. A Mgr. Karolína Jana Konopásková
IV. B Mgr. Pavlína Šmatláková
V. Mgr. Ilona Křížová
VI. Bc. Petra Veis Florianová
VII. Mgr. Květoslava Bajcurová
VIII. A Mgr. Jiřina Krejzová
VIII. B Mgr. Markéta Talpová
IX. Mgr. Lenka Vítková

Bez třídnictví

Mgr. Jakub Březina
Mgr. Monika Fajčáková

Školní družina

Vychovatelka Markéta Šváchová
Vychovatelka Klára Waloszková
Vedoucí vychovatelka Lenka Hujslová
Vychovatelka Monika Krejcarová
   
Asistenti pedagoga Mgr. Eliška Šorfová
  Eva Slezáková
  Lenka Vernerová
  Monika Krejcarová
  Klára Waloszková
  Jiřina Bláhová
  Pavla Brabcová

Provozní zaměstnanci

Hospodářka školy Markéta Šváchová
Vedoucí provozních zaměstnanců Eliška Fialová
Uklízečka Radka Dopaterová
Uklízečka Jaroslava Prejzová
Školník Jiří Chaničkovský

Pracovníci školní jídelny

 Vedoucí školní jídelny  Petr Šimon
 Hospodářka školní jídelny  Jana Šupová
 Kuchařka  Milada Kunská
 Kuchařka  Jiřina Válová
 Kuchařka  Zdeňka Řehánková
 Kuchařka  Anna Slanařová
 Pomocná pracovnice  Lucie Nádvorníková

Pracovnice mateřské školy

 Vedoucí mateřské školy  Bc. Zdeňka Fouknerová
 Učitelka  Kateřina Tuzarová
 Učitelka  Martina Kloučková
 Učitelka  Mgr. Lucie Hanková
 Učitelka  Štěpána Šeblová DiS.
 Učitelka  Miroslava Korbová
 Asistent pedagoga  Martina Kloučková
 Asistent pedagoga  Alena Laubeová

 

 Uklízečka   Zdeňka Řehánková
 Uklízečka  Eva Ferklová
 Uklízečka  Jaroslava Prejzová