Zaměstnanci školy

Vedení školy

 Ředitel školy    Mgr.Radovan Rieger
 Zástupkyně ředitele školy  Mgr. Martina Ratajová
 Výchovný poradce  Mgr. Věra Hubalová
 Školní metodik prevence  Mgr. Jiřina Krejzová
 Školní psycholog  Mgr. Jana Haslingerová

 

Třídní učitelé

I. A Mgr. Andrea Havelková
I. B Mgr. Pavlína Šmatláková
II.  Mgr. Věra Hubalová
III. A Mgr. Ivana Ševelová
III. B Mgr Marie Srbová
IV. Mgr. Markéta Trnková
V. A Mgr. Karolína Jana Konopásková
V. B  Miloslav Šinfelt
VI.  Mgr. Lenka Vítková
VII.  Mgr. Monika Popelková
VIII.  Mgr. Květoslava Bajcurová
IX. A Mgr. Jiřina Krejzová
IX. B  Mgr. Markéta Talpová

 

Bez třídnictví

Mgr. Veronika Krajníková
Bc. Petra Veis Floriánová
Mgr. Jakub Březina
Jiřina Bláhová

 

Asistenti pedagoga Mgr. Eliška Šorfová
  Eva Slezáková
  Lenka Vernerová
  Monika Krejcarová
  Klára Waloszková
  Jiřina Bláhová
  Pavla Brabcová
  Kristýna Furmánková

Školní družina

Vedoucí vychovatelka Lenka Hujslová
Vychovatelka Markéta Šváchová
Vychovatelka Bc. Iveta Metelová
Vychovatelka Klára Waloszková

 

 

Provozní zaměstnanci

Hospodářka školy Markéta Šváchová
Vedoucí provozních zaměstnanců Eliška Fialová
Uklízečka Radka Dopaterová
Uklízečka Jaroslava Prejzová
Školník Jiří Chaničkovský

Pracovníci školní jídelny

 Vedoucí školní jídelny  Petr Šimon
 Hospodářka školní jídelny  Jana Šupová
 Kuchařka  Milada Kunská
 Kuchařka  Jiřina Válová
 Kuchařka  Zdeňka Řehánková
 Kuchařka  Anna Slanařová
 Pomocná pracovnice  Lucie Nádvorníková

Pracovnice mateřské školy

Vedoucí mateřské školy               Bc. Zdeňka Fouknerová
Učitelka                                        Kateřina Tuzarová
Učitelka                        Alena Laubeová
Učitelka                              Štěpána Šeblová DiS.
Učitelka                      Miroslava Korbová
Učitelka Martina Kloučková DiS.
Asistent pedagoga             Lenka Balková
Asistent pedagoga             Monika Krejcarová
Uklízečka                          Zdeňka Řehánková
Uklízečka                           Eva Ferklová      
Uklízečka Jaroslava Prejzová