Zaměstnanci školy

Vedení školy

 Ředitel školy    Mgr.Radovan Rieger
 Zástupkyně ředitele školy  Mgr. Martina Ratajová
 Výchovný poradce  Mgr. Věra Hubalová
 Školní metodik prevence  Mgr. Jiřina Krejzová
 Školní psycholog  Mgr. Jana Haslingerová

 

Třídní učitelé

I. Mgr. Ivana Ševelová
II. A Mgr. Andrea Havelková
II. B Mgr. Pavlína Šmatláková
III.  Mgr. Věra Hubalová
IV. A Mgr. Miloslav Šinfelt
IV. B Mgr Marie Srbová
V. Mgr. Markéta Trnková
VI. A Mgr. Jiřina Krejzová
VI. B  Mgr. Markéta Talpová
VII.  Mgr. Lenka Vítková
VIII.  Mgr. Monika Popelková
IX.  Mgr. Květoslava Bajcurová

 

Bez třídnictví

Mgr. David Bešorner
Jiřina Bláhová
Mgr. Jan Růžička

 

Asistenti pedagoga Mgr. Eliška Šorfová
  Eva Slezáková
  Lenka Vernerová
  Monika Krejcarová
  Klára Waloszková
  Pavla Kocourková
  Kristýna Furmánková
  Olga Černá
  Alena Laubeová

Školní družina

Vedoucí vychovatelka Lenka Svobodová
Vychovatelka Markéta Šváchová
Vychovatelka Bc. Iveta Metelová
Vychovatelka 'Alena Laubeová

 

 

Provozní zaměstnanci

Hospodářka školy Markéta Šváchová
Vedoucí provozních zaměstnanců Eliška Fialová
Uklízečka Radka Dopaterová
Uklízečka Jaroslava Prejzová
Školník Petr Šimon st.

Pracovníci školní jídelny

 Vedoucí školní jídelny  Petr Šimon ml.
 Hospodářka školní jídelny  Jana Šupová
 Kuchařka  Milada Kunská
 Kuchařka  Jiřina Válová
 Kuchařka  Zdeňka Řehánková
 Kuchařka  Štěpánka Kunešová
 Kuchařka  Anna Slanařová
 Pomocná pracovnice  Lucie Nádvorníková

Pracovnice mateřské školy

Vedoucí mateřské školy               Bc. Zdeňka Fouknerová
Učitelka                                        Kateřina Tuzarová
Učitelka                        Zdenka Báchorová
Učitelka                              Štěpána Šeblová DiS.
Učitelka                      Miroslava Korbová
Učitelka Bc. Barbora Holcová
Školní asistent           Nina Brendlová
Uklízečka                          Zdeňka Řehánková
Uklízečka                           Eva Ferklová      
Uklízečka Jaroslava Prejzová