Aktuality základní škola

Vytisknout

Pololetní hodnocení - vysvědčení

Vážení žáci, vážení rodiče, 

blíží se pololetní vysvědčení. Bohužel za současné situace není možné (kromě 1. a 2.tříd) vám jej předat osobně. Hodnocení budete mít ve čtvrtek 28.1.2021 k dispozici přímo v Bakalářích. Na obrázku můžete vidět, kde toto hodnocení hledat. Případně zde můžete stáhnout podrobnější návod, včetně návodu pro mobilní aplikaci. Vysvědčení tištěné dostanete po návratu do školy - doufejme, že to bude již brzy. 

Žáci 9.třídy budou mít možnost vyzvednout si výpis z vysvědčení, přihlášky na školy i zápisový lístek během čtvrtka 28.1.2021 v době 800hod. do 1600hod., popř. po domluvě v jiný termín.

KLASIFIKACE POLOLETÍ

Vytisknout

Hodnocení v 1.pololetí

Ministerstvo školství nedávno vydalo pokyn k hodnocení žáků za 1.pololetí školního roku 2020/2021, který vybízí k případnému využití slovního hodnocení, což kvitujeme a smysl nějak nezpochybňujeme. Nicméně naše škola prozatím zůstane u doposud obvyklého hodnocení „známkami“ (klasifikačními stupni) plně v souladu se schváleným školním řádem.

S pololetním hodnocením budete seznámeni prostřednictvím Bakalářů 28.1.2021 a v tištěné podobě ho žáci obdrží po příchodu do školy (netýká se 9.třídy).

Vedení školy

banner pedagog
skola hostka mfet