Aktuality základní škola

Vytisknout

Informace ke znovuotevření škol 1. stupně od 12.4.2021

Dle Mimořádného opatření MZ je od 12.4. znovu povolena prezenční účast žáků        1. stupně ve škole. Výuka bude probíhat v tzv. rotacích (týden prezenčně a týden distančně).

Od 12.4.(lichý týden) půjdou do školy tyto třídy: 1.A, 2.třída, 3.A (ostatní zůstávají na distanční výuce).

Od 19.4.(sudý týden) pak ve škole uvítáme třídy 1.B, 3.B, 4.třída, 5. třída.

- přítomnost ve škole je povolena pouze žákům, kteří podstoupí pravidelné samotestování (vždy v pondělí a ve čtvrtek)

- testování bude probíhat v přízemí – v prostorách školní družiny a školní dílny, každá třída bude mít své testovací místo

- žáci se budou testovat sami za dopomoci pedagogických pracovníků

- pokud zákonný zástupce chce být přítomen při samotestování, bude probíhat testování mimo vlastní budovu školy – v prostorách kolárny (abychom zamezili vstupu třetích osob do budovy školy a zabezpečili ochranu zdraví žáků a zaměstnanců)

- v případě pozitivního testu je zákonný zástupce povinen vyzvednout své dítě ze školy

Další odpovědi na otázky ohledně testování najdete na odkazu https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Užitečné odkazy

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf

https://testovani.edu.cz/files/testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

- žák musí být vybaven minimálně chirurgickou rouškou, zaměstnanci školy respirátory

Délka prezenční výuky

- 1. a 2.ročníky do 11,40 hod

- 3.- 5.ročníky do 12,35 hod

- dle rozvrhu stanoveného třídním učitelem první den prezenční výuky

Školní družina

- provoz družiny 6 – 16 hodin pro 1.- 4.ročník (pouze pro žáky v prezenční výuce)

- pokud žák navštěvuje ranní družinu, proběhne samotestování při příchodu do družiny

Školní jídelna

- žáci, kteří budou aktuálně ve škole na prezenční výuce, mají AUTOMATICKY obědy přihlášené

- případné změny (odhlášení, svačinky) lze učinit vždy do pátku 13 hod před nástupem do školy

- dotazy ohledně jídelny na tel. 416 814 129

Vytisknout

Velikonoční prázdniny 2021

Ve čtvrtek 1.4. jsou velikonoční prázdniny. V pátek 2.4. a v pondělí 5.4. jsou státní svátky. Tyto dny neni online výuka. Přejeme v klidu prožité volné dny. 

banner pedagog
skola hostka mfet