Den matek v 1.třídě

6. května pozvali do třídy prvňáčci své maminky, aby společně oslavili Den matek. Připravili si pro maminky pozvánky, písničky, básničky, tanečky, hry, výstavu portrétů maminek, všetečné otázky, dárečky, květiny, přání i občerstvení. Fotky k nahlédnutí zde.