Zápis z rady 30.8.2012

ZÁPIS ZE ŠKOLSKÉ RADY

30.8.2012

Účast: mgr.Rieger, mgr.Hubalová, p.Bláhová, p.Nováková, p.Sedláčková, p.Veselá, p.Žižková.

Omluven: p.Chvalina,p.Novák

Program:1.Školská rada odsouhlasila změnu ve školském vzdělávacím programu ZŠ,která se

                týká především 2.stupně. 6.třída začíná podle

                 nového ŠVP, 7.-9.třída podle starého.

               2.Školní řád-nastala změna dle školského zákona. Děti mohou do školy již v 7,35.

                 Školní řád byl probrán dle bodů- vynechán bod 2 o přezouvání, bod 3 o přípravě

                 na vyučování, bod 5 o povstání z lavic, bod 6 o

                 zdravení, bod 7 o oslovování, bod 15 o přecházení z patra. Bod 11 byl opraven dle

                 vyhlášky-oznámit nepřítomnost dítěte do 3 dnů.

                 Školská rada odsouhlasila změny ve školním řádu.

               3.Změny a úpravy ve škole: interaktivní tabule ve více třídách

                                                             nové osvětlení na 1.stupni

                                                           nová umyvadla a obklady ve třídách

                                                             nové lino ve vestibulu

                                                             vymalován 1.stupeň a školní jídelna

                                                             buduje se multifunkční hřiště u školy,projekt rozšířen

                                                             u mateřské školy bude nový herní prvek

               4.Kroužky:zatím jsou ve stadiu návrhů a zjišťování zájmu. Literární kroužek povede

                 p.Klekerová, jazyková škola zajišťuje angličtinu

                 pro dvě skupiny-3.-4.třídu a 5.-7.třídu. Angličtinu v 1. a 2.třídě povede

                 p.Klekerová. Pro modelářský kroužek zatím není vedoucí, je třeba hledat zájemce.

                 Hudebně pohybový program firmy Yamaha pro MŠ.

               5.Návrh, platit poplatek za družinu půlročně, tzn.200 Kč .Školská rada odsouhlasila.

               6.Dotaz na dělení 3.třídy na dvě skupiny v angličtině. Dělí se 25 dětí, menší počet

                 nelze dělit.

               7.Testování 9.a 5.ročníku- elektronické,nejprve byly zkušební testy. Naše škola byla

                  lépe než průměrná.

               8.Placení stravného- červen placen ze zálohy, na začátku školního roku nová záloha.

                 Nové děti potřebují přihlášku ke stravování.

               9.Personální obsazení: noví učitelé jsou p.Martina Týcová, p.David Tměj.