Zápis z rady 24.11.2011

ZÁPIS ZE ŠKOLSKÉ RADY

24.11.2011

Účast: p.Chvalina, p.Hubalová, p.Linhartová, p.Nováková, p.Novák, p.Sedláčková, p.Veselá, p.Žižková, jako host mgr.Rieger. Třídní důvěrníci p.Chvalinová, p.Doležal, p.Kalová, p.Kindlová, p.Maiová, p.Severová, p.Zábrodský, p.Zikmundová.

Program: 1. Ředitel ZŠ mgr.Rieger zopakoval v hrubých rysech projekt Moderní škola, oznámil, že od 1.2.2012 bude fungovat druhý server a každá třída bude mít své webové stránky. V rámci projektu bude zbudováno jednoduché hřiště u mateřské školy a multifunkční hřiště u základní školy. Škola je lépe vybavená co se týče počítačové sítě.

28.12.2011 se bude konat veřejné zasedání městského zastupitelstva.

2. Ředitel školy informoval o lyžařském výcviku, je možné přihlašovat náhradníky, přihlásilo se dost žáků z 9.třídy.

3. Předseda školské rady p.Chvalina seznámil se svými poznatky ze dne otevřených dveří na střední škole-důležité, aby děti byly dobře připravené, některé školy kladou nároky na matematiku, některé mají přijímací zkoušky.

4. Členové školské rady měli připomínky ke způsobu placení stravného, zatím zůstává stávající systém.

Důležitá připomínka k interaktivní tabuli-učitel musí být na práci s ní dobře připraven.

Z důvodu bezpečnosti je nutné opravit obrubník před školou.

5. Poznatky třídních důvěrníků z třídních schůzek:

Mateřská škola-v pořádku

Přípravná třída-v pořádku

1.třída-v pořádku

2.třída-rodiče projevili zájem o lyžařský výcvik

3.třída-pod vedením mgr.Hubalové došlo ke zkvalitnění práce učitelky

4.třída-v pořádku

5.třída-v pořádku

6.třída-rodiče by chtěli vidět práce dětí ohodnocené špatnou známkou

7.třída-v pořádku

8.třída-třída je problémová, třídní důvěrník se nedostavil

9.třída-probíral se systém známkování p.učitele Malimánka, schůzky se zúčastnil i ředitel školy. Druhá třídní schůzka 9.třídy kvůli známkování se uskuteční v lednu 2012. 9.třídu navštívily dvě zástupkyně středních škol.

6. Posledním bodem programu bylo testování v 5. a v 9.třídě, od ledna se jím bude zabývat nový školský zákon. V současnosti probíhá v těchto třídách testování Kalibro.