Zápis z rady 24.4.2012

ZÁPIS ZE ŠKOLSKÉ RADY

24.4.2012

Účast: mgr.Rieger, mgr.Hubalová, p.Chvalina, p.Novák, p.Nováková, p.Sedláčková, p.Veselá, p.Zikmundová, p.Žižková.

Omluvena: p.Chvalinová, p.Bláhová

Třídní důvěrníci: p.Kalová, p.Sedláčková, p.Doležal, p.Maiová, p.Zikmundová, p.Zábrodský.

Program: 1. Projekt Moderní škola

                   Ředitel školy hovořil o systému elektronických žákovských knížek.

                   Seznámil s projektem na multifunkční hřiště ZŠ a dětské hřiště MŠ. Dotace na celý

                    projekt má být vyřízena do konce dubna.

                   Mateřská škola má již zakoupené nové lůžkoviny, lehátka budou do konce června.

                   Zápis v MŠ proběhl bez problému, přijaty téměř všechny děti. Do konce školního roku

                   2013-2014 povolena provizorní 3.třída.

                   Školní družina bude dle zájmu rodičů rozšířena o další oddělení od září 2012. Kapacita

                   družiny by se tak navýšila na 75 dětí.

                   Rekonstrukce tříd- počítá se s výměnou umývadel, případně i osvětlení.

                   Bylo vypsáno výběrové řízení na 4 interaktivní tabule, které budou hrazeny z dotace

                   EU školám.

                   Škola získala multilicenci Fraus na elektronický systém výuky.

                   Od státu nedostatečné prostředky na učební pomůcky, potřeby školy však pokryla

                   částka od městského úřadu.

                   Plavecký výcvik již není dotován státem, platby by tak přešly na město či rodiče.

                   Na konec školního roku je plánován ozdravný pobyt 1. a přípravné třídy, opět

                   cyklokurz pro starší žáky.

                    Škola bude mít nové webové stránky s dostatkem informací.

2. Zprávy třídních důvěrníků:

1.třída – rodiče požadují zachování papírových žákovských knížek.

2.třída – úkoly do elektronické ŽK, známky do klasické ŽK.

3.třída – úkoly do elektronické ŽK, ale do pátku, ne o víkendu. Technická připomínka k nástěnce a

             červeným známkám.

             Připomínka k tenisovému kroužku, trenér požaduje předplatné. Předseda školské rady

             navrhl situaci řešit s MÚ.

             Na podzim by už mělo fungovat školní hřiště na tenis.

             Ve třídách upozornit děti na osobní bezpečnost na ulici.

4.třída – rodiče vyjádřili spokojenost s elektronickou ŽK.

5.třída – rodiče celkově spokojeni, požadují klasickou ŽK na omluvenky.

6.třída – rodiče akceptují elektronickou ŽK i interaktivní učebnice. Učitelka TV vyžaduje pevnou

             obuv, která je pro některé drahá. Připomínka k hodnocení TV. Celkové zhoršení prospěchu

             dětí v matematice, nekvalitní vysvětlení, hlučná p. učitelka. Ředitel školy zjedná nápravu.

3. Různé:

Dotaz na učitelku 1.třídy v novém školním roce-paní uč.Rudolfová. Oprava chodníku u školy zajištěna.

4. Pozvánka na akce konané na ranči: 30.4.čarodějnice, 11.5.odpoledne pro důchodce s vnoučaty, 19.5.den dětí