Previous Next

Letní badatelská škola

Vybrané děti absolvovaly čtyři dny badatelské školy ve spolupráci se střediskem ekologické výchovy Sever Litoměřice.

Navštívily Mostnou horu,Radobýl, ostrov sv.Klimenta u Doksan a vyrobily si sýr.