BESIP 1.-5.třída

V pátek 17.6. 2022 jsme měli ve škole projektový den BESIP. Zapojeny byly všechny třídy 1. stupně.

Začali jsme společně v tělocvičně, kde nám třeťáci ukázali značky na tělo, připomněli jsme si, co která znamená. Čtvrťáci nás pomocí vlastnoručně vyráběných map seznámili s nebezpečnými místy v Hoštce z hlediska dopravní situace. Páťáci si připravili krátké scénky o první pomoci.

Dále jsme v prohlubování znalostí a dovedností z dopravní výchovy pokračovali ve svých třídách.

 Poslední částí našeho projektového dne byla jízda zručnosti na koloběžkách či na kolech. Páťáci vyjeli na kolech kolem Hoštky s panem ředitelem a s paní zástupkyní.

                                                                                             

Fotky z akce zde