Informace ke znovuotevření škol 1. stupně od 12.4.2021

Dle Mimořádného opatření MZ je od 12.4. znovu povolena prezenční účast žáků        1. stupně ve škole. Výuka bude probíhat v tzv. rotacích (týden prezenčně a týden distančně).

Od 12.4.(lichý týden) půjdou do školy tyto třídy: 1.A, 2.třída, 3.A (ostatní zůstávají na distanční výuce).

Od 19.4.(sudý týden) pak ve škole uvítáme třídy 1.B, 3.B, 4.třída, 5. třída.

- přítomnost ve škole je povolena pouze žákům, kteří podstoupí pravidelné samotestování (vždy v pondělí a ve čtvrtek)

- testování bude probíhat v přízemí – v prostorách školní družiny a školní dílny, každá třída bude mít své testovací místo

- žáci se budou testovat sami za dopomoci pedagogických pracovníků

- pokud zákonný zástupce chce být přítomen při samotestování, bude probíhat testování mimo vlastní budovu školy – v prostorách kolárny (abychom zamezili vstupu třetích osob do budovy školy a zabezpečili ochranu zdraví žáků a zaměstnanců)

- v případě pozitivního testu je zákonný zástupce povinen vyzvednout své dítě ze školy

Další odpovědi na otázky ohledně testování najdete na odkazu https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Užitečné odkazy

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf

https://testovani.edu.cz/files/testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

- žák musí být vybaven minimálně chirurgickou rouškou, zaměstnanci školy respirátory

Délka prezenční výuky

- 1. a 2.ročníky do 11,40 hod

- 3.- 5.ročníky do 12,35 hod

- dle rozvrhu stanoveného třídním učitelem první den prezenční výuky

Školní družina

- provoz družiny 6 – 16 hodin pro 1.- 4.ročník (pouze pro žáky v prezenční výuce)

- pokud žák navštěvuje ranní družinu, proběhne samotestování při příchodu do družiny

Školní jídelna

- žáci, kteří budou aktuálně ve škole na prezenční výuce, mají AUTOMATICKY obědy přihlášené

- případné změny (odhlášení, svačinky) lze učinit vždy do pátku 13 hod před nástupem do školy

- dotazy ohledně jídelny na tel. 416 814 129