JARNÍ PRÁZDNINY

Ve dnech 1.3. - 5.3. jsou jarní prázdniny.

V tomto týdnu tedy neprobíhá žádná výuka (ani prezenční, ani distanční). Pro malý zájem není v provozu ani školní družina.