Hodnocení v 1.pololetí

Ministerstvo školství nedávno vydalo pokyn k hodnocení žáků za 1.pololetí školního roku 2020/2021, který vybízí k případnému využití slovního hodnocení, což kvitujeme a smysl nějak nezpochybňujeme. Nicméně naše škola prozatím zůstane u doposud obvyklého hodnocení „známkami“ (klasifikačními stupni) plně v souladu se schváleným školním řádem.

S pololetním hodnocením budete seznámeni prostřednictvím Bakalářů 28.1.2021 a v tištěné podobě ho žáci obdrží po příchodu do školy (netýká se 9.třídy).

Vedení školy