Informace pro rodiče žáků, kteří jsou přihlášeni od 25.5.2020 do školy (1.st.)

Do školy mohou nastoupit jen žáci, jejichž zákonní zástupci odevzdali do 18.5. závaznou přihlášku.

Podrobnější informace naleznete od úterý na Bakalářích.

V PONDĚLÍ NEZAPOMEŇTE!

  • Příchod do školy mezi 7,40 – 8,00 hod
  • 2 roušky (jedna na ústech, další v igelitovém sáčku)
  • Podepsané prohlášení o bezinfekčnosti (odevzdá se při vstupu do školy) - ke stažení zde
  • Výuka bude probíhat od 8,00 do 11,30 hod, do 16 hod pak odpolední „družina“
  • Přihlásit do 22.5.oběd (pokud máte zájem)
  • Školní svačinky nebudou, přineste si z domova
  • Přinést s sebou učebnice, pracovní sešity a psací potřeby
  • Lísteček s informací o odchodu pro jednotlivé dny - ke stažení zde, v případě nemožnosti tisku si přepište ručně v obdobném znění.

V pondělí na viděnou. Těšíme se na naše žáky!