Uvolňování žáků ze školní družiny

Žáci jsou ze školní družiny uvolňováni na základě zápisového lístku. Při aktuální potřebě uvolnit žáka v jiný čas, či umožnění odchodu s někým, kdo není zapsaný v zápisovém lístku, je nutné tuto skutečnost ohlásit vychovatelce PÍSEMNĚ na lístečku, kde je uvedeno jméno žáka, datum, čas odchodu, s kým dítě odchází (samo, s někým kdo není v záp.lístku) a podpis zákonného zástupce. Vyjímečně lze také toto napsat vychovatelce do SMS zprávy. Nelze uvolnit pouze na základě telefonického hovoru.