Děti přijaté do 1.třídy ZŠ 2022/2023

Do základní školy jsou pro školní rok 2022/23

přijaty děti s tímto registračním číslem:

22001, 22003, 22005, 22007, 22009, 20010, 2211, 2212, 2213, 2215, 2216, 2217, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2230, 2233, 2234, 2235, 2236, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2245, 2246

O schůzce s budoucí učitelkou prvňáčků budou informováni zákonní zástupci na webu školy, případně maily (pokud je vyplnili v dotazníku).