Dětský den v ŠD

Počasí nám nepřálo, a tak jsme si dětský den užili společně uvnitř. Za každý splněný úkol, který prověřil znalosti z češtiny, matematiky i prvouky (přírodovědy), jsme získali jednu část indicie. Ta nám odhalila zapeklitou hádanku, dle níž jsme nakonec naši odměnu našli. Moc hezky se projevila spolupráce mladších a starších dětí, když měly stejný cíl. 

Foto zde.