Dětský den v 1., 2. a 4.oddělení

Ve středu 1.6. jsme si užili dětský den i v družině. 

Fotky k nahlédnutí zde.