Září, Říjen ve 4.oddělení

Seznámili jsme se s novým prostorem školní družiny i vzájemně mezi sebou. Donesli květiny, které děti popsaly a změřily. Pozorujeme přírodu, vytváříme výzdobu do družiny, sbíráme přírodniny a užíváme si také sportovních aktivit, převážně Florbal a vybíjenou. 

FOTO ZDE