Previous Next

Podzim v šd 2

S dětmi se již známe, jsou starší,šikovnější...

Proto s nimi mohu vytvářet složitější výrobky,hrát těžší hry a prohlubovat učivo nenásilnou/hravou formou.

Svobodová Lenka