Režim dne

6:00 - 7:45 příchod dětí do MŠ, spontánní hry dle vlastního výběru či nabídky učitele
8:00 - 8:30 komunitní kruh - ranní pozdrav, orientace v čase, ranní cvičení ve třídě nebo v tělocvičně (pohybové hry, koordinační cvičení, cvičení s náčiním, cvičení na nářadí)
8:30 - 9:00 hygiena, svačina
9:00 - 10: 00 výchovně vzdělávací činnost - činnosti výtvarné, pracovní, hudební, rozumové, rozvoj předčtenářské gramotnosti, předmatematické gramotnosti, logopedické chvilky
10:00 - 11:30 převlékání, pobyt venku (vycházky po Hoštce a jejím okolí, pohybové hry na hřišti školy, na dvorku u MŠ, v parku, ve sportcentru a na fotbalovém hřišti)
11:30 - 12:00 převlékání, hygiena, stolování, oběd
12:00- 14:00 hygiena, převlékání, poslech pohádek, relaxační hudby - odpočinek na lůžku
14:15 - 14:45 hygiena, odpolední svačina
14:45 - 16:00 spontánní hry dle nabídky či výběru (společenské hry, deskové hry, individuální hry, karetní hry, stavebnice, spontánní hry....) pobyt venku dle počasí