Poplatek za školné v mateřské škole

červenec

  • 75Kč pokud dítě v daném měsíci školku navštěvovalo
  • 38Kč při celoměsíční absenci

 srpen

  • 120Kč pokud dítě v daném měsíci školku navštěvovalo
  • 60Kč při celoměsíční absenci

od září (změna směrnice k výši poplatku k 1.9.)

  • 400Kč pokud dítě v daném měsíci školku navštěvovalo
  • 200Kč při celoměsíční absenci