Minimuzkál - Cesta do Betléma

V pondělí 19. 12. k nám do školky dojely paní učitelky ze Základní umělecké školy Litoměřice, které nám zahrály na violoncello – Jana Knotte a příčnou flétnu – Ivana Krmíčková. Za jejich hudebního doprovodu a zpěvu všech ostatních – jsme s dětmi od Motýlků a Zajíčků zahrály všem ostatním Minimuzikál – Cesta do Betléma. Koledy nás provázely celým příběhem od Ježíškova narození až do Tří králů. Na závěr si děti mohly vyzkoušet hru na příčnou a zobcovou flétnu, a violoncello.

Nutno dodat, že se jednalo premiéru i derniéru zároveň. Děti byly nadšené, tak uvidíme, zda se nám to podaří i příští rok.

FOTO ZDE