Podzim v lese

V lese je krásně, jehličí voní, příroda prosí, nebuďte sloni…..

My jsme sloni nebyli do lesa jsme se vypravili, abychom zjistili jak les voní a zda uvidíme nějaké zvířátko. Vyšli jsme do hájky, kde si pro nás zvířátka připravila několik úkolů. S prvním úkolem si děti poradily hravě. Zvířátka měla fotky jejich kamarádů, jenže vítr roztrhal a rozházel kusy obrázků po lese. Děti měly za úkol kousky obrázku najít a obrázek sestavit. Druhý úkol bylo nakrmit zvířátka – veverka na stromě má ráda oříšky, divočák si pochutnává na žaludech a jelen má rád kaštany. Další úkol byl najít stopy zvěře, která se tady procházela a posbírat bukvice. Nakonec děti musely jít po cestičce, kterou chodí zvířátka – nebylo to vůbec jednoduché, nesejít z cesty, nezabloudit, a ještě se prodírat křovím, jako zvířátka. Opravdová zvířátka se před námi schovala, ale zážitek to byl úžasný.

FOTO ZDE