Informace k provozu školy od 1.3. do 21.3.2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci přijala Vláda ČR dne 26. února 2021 krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje v období od 1.3. do 21.3.2021 osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základní školy ve škole a také dětí v mateřské škole:

1.3. - 5.3.2021:
• jarní prázdniny (výuka neprobíhá)
8.3. - 21.3.2021:
• všechny třídy se budou vzdělávat distančním způsobem z domova
• informace o upraveném rozvrhu hodin pro distanční výuku bude žákům 1. a 2. ročníků podána prostřednictvím třídních učitelů, ostatním ročníkům se rozvrh hodin pro distanční výuku nemění

Ošetřovné:

• podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení

• rodiče mohou informace o ošetřovném nalézt na

  https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu