OŠETŘOVNÉ MŠ I ZŠ

Aktuálně není potřeba pro prokázání ošetřovného žádné potvrzení od školy (ani školky). Rodič vyplní čestné prohlášení a online tiskopis přístupný na webu ČSSZ.

OTÁZKY K OŠETŘOVNÉMU - https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

TISKOPIS K OŠETŘOVNÉMU - https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m

IČO ŠKOLY: 72742496