Úplata za školné v měsíci červenci

Děti, které navštěvovaly MŠ v prvním červencovém týdnu – 75 Kč

Děti, které školku nenavštěvovaly – 0 Kč