Školné v MŠ v době koronavirové...

Školné květen a červen 2020

měsíc květen 150 Kč – pro děti,které budou navštěvovat MŠ

měsíc červen 300 Kč – pro děti, které budou navštěvovat MŠ

Děti, které zůstanou do konce školního roku doma, školné neplatí!!!