Sběr

Sběr papíru a PET lahví od 2.10.2019 každou středu v 700-730hod. v atriu školy.