UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče

Aktuálně má vedení MŠ informace, že 11 předškoláků bude absolvovat vyšetření školní zralosti. V případě, že by těmto dětem byl doporučen odklad povinné školní docházky, snížila by se možnost umístit budoucí předškoláky ročníky 2013/2014 do třídy 3. třídy (Motýlků). Děti se budou vzdělávat dle našeho ŠVP ve 2. třídě Zajíčků – dětem bude zajištěn individuální přístup, hlavní program bude probíhat dle možností společně se 3. třídou naší školky.

Z kapacitních důvodů upozorňujeme rodiče, že děti jsou do tříd rozdělovány dle věku, tudíž mohou po dva roky setrvat v jedné třídě. K dětem přistupujeme individuálně, rozvíjíme je s ohledem na jejich schopnosti, vědomosti, dovednosti.