Sponzoři

Chvalis s.r.o.

STANO

AGRO a.s.

AGRO FIBICH

MONDI A.S.

Všem sponzorům děkujeme.

S jejich pomocí můžeme organizovat velké množství akcí pro žáky. Těchto akcí se mohou zúčastnit i žáci ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, které by bez sponzorství neměli dostatek finančních prostředků na jejich absolvování.