Zápis z rady 25.4.2013

ZÁPIS  ZE  ŠKOLSKÉ  RADY
25.4.2013

Účast:

 • ředitel školy Mgr.Rieger
 • za školskou radu Mgr.Hubalová, p.Bláhová, p.Žižková, p.Nováková, p.Sedláčková, p.Veselá.
 • třídní důvěrníci: p.Bendová, p.Maiová, p.Fibichová, p.Linhartová, p.Pospíšilová, p.Doležal

Omluveni: p.Stuchlá, p.Saričová, p.Severová, p.Sailerová, p.Chvalina, p.Zábrodský.Program:

Ředitel školy přivítal přítomné a omluvil předsedu školské rady p.Chvalinu.

 1. Problémy s internetem ve městě řešeny s p.starostou, internet je zdarma a dle poskytovatele služby je v Hoštce neperspektivní. Nový internetový prohlížeč má problém s Bakalářem.
 2. Doučování z matematiky pro 8.třídu - byli zajištěno dvěma učiteli, děti však na něj nedocházejí.
 3. Na minulé školské radě byly připomínky k automatu na občerstvení, ten prozatím zůstává v provozu beze změny.
 4. Rekonstrukce školní jídelny - v průběhu letních prázdnin proběhne kompletní rekonstrukce, tzn.že budou vyměněny obklady, podlahy, rozvody elektřiny, vody, zakoupeny nové stroje. Ideálně by rekonstrukce měla být ukončena 18.8.2013, aby mohl být zahájen provoz v mateřské škole. Připomínky k provozu školní jídelny: platby by měly nabíhat rychleji, jak je to s velikostí porcí jídla / děti si mohou řía přidat si /, v rámci pitného režimu by děti měly mít k dispozici džbán s vodou.
 5. Zpráva vedoucí mateřské školy o výběrovém řízení na vybavení jedné třídy kompletně nábytkem a herními prvky k novému školnímu roku. Informace o zápisu do mateřské školy na školní rok 2013 - 2014. Dostavilo se 32 dětí, zapsáno bylo 23 dětí.
 6. Personální změny v základní škole: za p.učitelku Siberovou nastoupila p. učitelka Straková, za p.učitelku Špitovou nastoupí p.Pěnková.
 7. Akce školy:
 • volby do senátu, den Země, branný den.
 • Žáci 8. a 9.třídy mohou jet na cyklovýlet a na rafty.
 • Žáci 3. a 4.třídy pojedou na ozdravný pobyt.
 • V květnu proběhne plošné testování žáků 5. a 9. tříd.
 • Všichni žáci z 9.třídy byli přijati na středí školy.

8. Zprávy třídních důvěrníků z třídních schůzek:

 • mateřská škola - třídní důvěrník omluven
 • přípravná třída - třídní důvěrník omluven
 • 1.třída - rodiče požadují ve 2.třídě obyčejnou žákovskou knížku
 • 2.třída - ve 3.třídě rodiče chtějí obyčejnou žákovskou knížku. Při počtu 25 dětí budou dvě skupiny na angličtinu. Připomínky ke hřišti - budou zasypané dlaždice a opravena zábrana mezi hřištěm a tělocvičnou.
 • 3.třída - budoucí 4.třída chce elektronickou žákovskou knížku.
 • 4.třída - rodiče by uvítali větší komunikaci v elektronické žákovské knížce. Připomínky k průměrné známce, jak hodně se k ní přihlíží.
 • 5.třída - elektronická žákovská knížka
 • 6.třída - bez připomínek
 • 7.třída - třídní důvěrník omluven
 • 8.třída - třídní důvěrník omluven
 • 9.třída - řídní důvěrník omluven

Na návrh většiny přítomných bylo rozhodnuto zahajovat příští školské rady v 16,30 hod.
Ředitel školy poděkoval všem za účast.