Zápis z rady 22.11.2012

Účast: Členové školské rady p.Chvalina, p.Novák, p.Nováková, p.Hubalová, p.Bláhová, p.Žižková, p.Veselá.
Třídní důvěrníci p.Stuchlá, p.Saričová, p.Fibichová, p.Bendová, p.Linhartová, p.Doležal, p.Mištová, p.Zábrodský, p.Severová.
Za základní školu p.ředitel Rieger.
Omluveni: p.Sedláčková, P.Maiová, p.Sailerová.

Program:

 • Přítomné přivítal ředitel školy p.Rieger. V úvodu kladně zhodnotil den otevřených dveří a ocenil velkou účast rodičů. Hovořil o novém hřišti u ZŠ, o jeho využití, co je třeba ještě dokončit. Po dohodě s ředitelem mohou hřiště využívat i rodiče. Zdůraznil nutnost ohleduplnosti vůči povrchu a zamykání všech vrat do areálu.
 • Plány a investice na příští rok: bude provedena rekonstrukce mateřské školy, družiny, značná rekonstrukce školní jídelny a tělocvičny, osvětlení a podlah.
 • Akce školy :

o21.12.2012 pořádá ZŠ s občanským sdružením lyžařský zájezd.

o6.-12.1.2013 proběhne lyžařský výcvik žáků školy.

o9.2.2013 je pořádán školní ples.

 • Předseda školské rady p.Chvalina zhodnotil kladně práci školy z pohledu rodiče středoškoláka. Škola je dobře vybavená, důležité je udržet úroveň výuky a stabilní učitelský sbor. V této souvislosti ředitel školy zdůraznil, že všichni učitelé mají vysokoškolské vzdělání.

 

Zprávy a připomínky třídních důvěrníků z třídních schůzek:

 • Mateřská škola bez připomínek.
 • Přípravná třída bez připomínek.
 • 1.třída - ve třídě se vyskytly vši. Na dotaz, proč nejsou děti v družině spojené v jedné místnosti, bylo odpovězeno, že rozdělení je nutné kvůli
  vysokému počtu dětí.
 • 2.třída - dotaz na dělené hodiny angličtiny. Dělí se od 25 dětí výše.
 • 3.třída - bez připomínek
 • 4.třída - ve třídě jsou výchovné problémy s určitým dítětem. Připomínky k automatu na nápoje, v nabídce je káva.
 • 5.třída - třídní důvěrník omluven.
 • 6.třída - problémy už byly řešeny s ředitelem školy.
 • 7.třída - zlepšení v chování i v učení, problémy řešeny přímo s ředitelem školy.
 • 8.třída - určité zlepšení v učení, ale problémy v matematice a fyzice, učitelka nevysvětluje dostatečně látku. Rodičům se také nelíbí komunikace této učitelky s dětmi. Dále připomínky rodičů a žáků k učiteli tělocviku.
 • 9.třída - třídní důvěrník omluven.

 

Diskuse k elektronickým žákovským knížkám:

 • jsou pomalu doplňované známky. Paní zástupkyně informovala, že z ústního zkoušení mají být do 2 dnů, z písemného do týdne.
 • někteří učitelé píší jen známky, ne úkoly a písemky. Domácí úkoly nemusí být podepsané.
 • na webových stránkách je rozpracovaný měsíční plán výuky každé třídy rodič si může vyhledat.
 • připomínka dát na webové stránky zprávu, že je možná výuka angličtiny za úplatu ve škole. Předem zjistit zájem p.Klekerové.
 • intervenovat na městském úřadu, že často nefunguje internet.
 • 1.,2.,3.třída mají papírové žákovské knížky, od 4.třídy je elektronická. Na jaře je třeba se dohodnout, jak dál se 4. a 5.třídou.