PODPORA LOGOPEDICKÉ PREVENCE

Podopra logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015

č.j. MŠMT- 26805/2014, rozhodnutí MŠMT č.j. 1139-6/2015 ze dne 20.1.2015

- peníze z dotace určeny na úhradu nákladů na zkvalitnění logopedické prevence v práci předškolního pedagoga a asistentů pedagoga pracujících u dětí s narušenou komunikační schopností, posilováním vzdělávacích kompetencí pedagogů a motivací ředitelů škol k zavádění logopedické prevence do všech vzdělávacích oblastí v mateřských školách a přípravných třídách základní školy.