Stravovací čip

Při vydání stravovacího čipu uhradí strávník ŠJ Hoštka náklady na jeho pořízení ve výši 121,- Kč. Čip je strávníkovi vydán na základě uzavření dohody o stravování ve ŠJ. Pokud strávník stravovací čip ztratí, je povinen ve svém vlastním zájmu okamžitě tuto skutečnost ohlásit. Teprve po nahlášení ztráty může ŠJ zajistit zablokování čipu proti jeho zneužití třetí osobou. Po zablokování bude vydán čip nový oproti úhradě ve výši 121,- Kč. Ukončení stravování, nahlásí strávník v ŠJ. Je-li řádně zaplacena veškerá strava a vznikne-li přeplatek, ŠJ strávníkovi případný přeplatek pošle na účet. Čip ani poplatek za něj se nevrací!