Nemocnost a stravné

Vážení strávníci, v případě, že je strávník nemocen a nenavštěvuje školu, není možno, dle Vnitřního řádu školní jídelny, stravu odebírat. 

Stravu je možno odebrat do ešusu pouze první den nemoci.

Děkujeme.