Zahájení plateb stravného

Vážení strávníci,

žádáme o zahájení plateb v příslušné výši dle daného věku a výběru stravy. Platby provádějte do 20.dne každého měsíce. Poslední platba proběhne v květnu.

Variabilní symboly zůstávají stejné.

Platby provádějte na č. účtu. 1811162550/0300. 

Děkujeme

ms