Zápis do 1.třídy

Vytisknout

Zápis do 1.třídy

zápis do 1.tř. 2019

Musí mé dítě k zápisu? Co když je nemocné?

ANO, zápis je povinný. V případě nemoci je nutné domluvit ve škole náhradní termín zápisu.

Co je nutné k odkladu povinné školní docházky?

Škole předložíte vyplněnou žádost o odklad povinné školní docházky a doporučení dětského lékaře a poradenského pracoviště (PPP, SPC) (tzn. 1 žádost + 2 doporučení od lékaře) dle legislativy platné k 1.1.2012

PPP LITOMĚŘICE - TEL. 416733015

SPC LITOMĚŘICE - TEL. 416734011

PPP ROUDNICE - TEL. 416831148

Naše dítě dostalo odklad povinné školní docházky již v loňském roce. Musí letos k zápisu?

NE, do školy se dostaví pouze zákonný zástupce dítěte. Zde vyřídí potřebné formality a dítě je automaticky přijato do školy pro následující školní rok.

 

skola hostka mfet