Zaměstnanci školy

Zaměstnanci

Vedení školy

Ředitel školy                                             Mgr.Radovan Rieger

Zástupkyně ředitele školy                         Mgr. Martina Ratajová

Výchovný poradce                                  Mgr. Věra Hubalová

Školní metodik prevence                        Mgr. Jiřina Krejzová

Školní psycholog                                     Mgr. Jana Haslingerová

 

Třídní učitelé

I.                                      Mgr. Věra Hubalová

II. A                                 Mgr. Ivana Ševelová

II. B                                 Mgr Marie Srbová

III.                                   Mgr. Markéta Trnková

IV. A                                Mgr. Karolína Jana Konopásková

IV. B                                Mgr. Pavlína Šmatláková

V.                                     Mgr. Ilona Křížová

VI.                                   Bc. Petra Veis Floriánová

VII.                                 Mgr. Květoslava Bajcurová

VIII. A                            Mgr. Jiřina Krejzová

VIII. B                             Mgr. Markéta Talpová

IX.                                   Mgr. Lenka Vítková

Bez třídnictví                              

                         Mgr. Monika Popelková

                                         Mgr. Jakub Březina

                                         Jiřina Bláhová

Školní družina

Vychovatelka                                                Markéta Šváchová

Vychovatelka                                                Klára Waloszková

Vedoucí vychovatelka                                   Lenka Hujslová

Vychovatelka                                                Monika Krčková

 

Asistenti pedagoga                                     Mgr. Eliška Šorfová

                                                                       Eva Slezáková

                                                                       Lenka Vernerová

                                                                       Monika Krčková

                                                                       Klára Waloszková 

                                                                       Jiřina Bláhová

                                                                      Pavla Brabcová

 

Provozní zaměstnanci

Hospodářka školy                                          Markéta Šváchová

Vedoucí provozních zaměstnanců                 Eliška Fialová

Uklízečka                                                       Radka Dopaterová

Uklízečka                                                       Jaroslava Prejzová

Školník                                                           Jiří Chaničkovský

               

Pracovníci školní jídelny

Vedoucí školní jídelny                                   Petr Šimon

Hospodářka školní jídelny                            Jana Šupová

Kuchařka                                                      Milada Kunská

Kuchařka                                                      Jiřina Válová

Kuchařka                                                      Zdeňka Řehánková

Kuchařka                                                      Anna Slanařová

Pomocná pracovnice                                   Lucie Nádvorníková

Pracovnice mateřské školy

Vedoucí mateřské školy                                           Bc. Zdeňka Fouknerová

Učitelka                                                                       Kateřina Tuzarová

Učitelka                                                                       Mgr. Lucie Hanková

Učitelka                                                                       Štěpána Šeblová DiS.

Učitelka                                                                       Miroslava Korbová

Učitelka/asistent pedagoga                                     Martina Kloučková DiS.

Asistent pedagoga                                                      Alena Laubeová

Uklízečka                                                                     Zdeňka Řehánková

Uklízečka                                                                     Eva Ferklová

MAP ORP Litoměřice nawebškol

banner pedagog

skola hostka mfet