Zaměstnanci školy

Zaměstnanci

Vedení školy

Ředitel školy                                             Mgr.Radovan Rieger

Zástupkyně ředitele školy                         Mgr. Martina Ratajová

Výchovný poradce                                  Mgr. Věra Hubalová

Školní metodik prevence                        Mgr. Jiřina Krejzová

Školní psycholog                                     Mgr. Jana Haslingerová

 

Třídní učitelé

I. A                                                                 Mgr. Ivana Ševelová

I. B                                                                 Mgr Marie Srbová

II.                                                                   Mgr. Jana Mládková

III. A                                                              Mgr. Karolína Jana Konopásková

III. B                                                              Mgr. Pavlína Šmatláková

IV.                                                                  Mgr. Ilona Křížová

V.                                                                    Mgr. Věra Hubalová

VI.                                                                  Mgr. Květoslava Bajcurová

VII. A                                                             Mgr. Jiřina Krejzová

VII. B                                                             Mgr. Markéta Talpová

VIII.                                                               Mgr. Lenka Vítková

IX.                                                                  Mgr. Monika Fajčáková

Bez třídnictví

                                                                      Mgr. Jakub Březina

                                                                      Bc. Petra Veis Florianová

Školní družina

Vychovatelka                                                 Markéta Šváchová

Vedoucí vychovatelka                                    Lenka Hujslová

Vychovatelka                                                 Lenka Vernerová

Vychovatelka                                                Jiřina Bláhová

Vychovatelka                                                Klára Waloszková

 

Asistenti pedagoga                                     Mgr. Eliška Šorfová

                                                                       Eva Slezáková

                                                                       Lenka Vernerová

                                                                       Monika Krčková

                                                                       Klára Waloszková

                                                                       Jiřina Bláhová

Provozní zaměstnanci

Hospodářka školy                                          Markéta Šváchová

Vedoucí provozních zaměstnanců                 Eliška Fialová

Uklízečka                                                       Radka Dopaterová

Uklízečka                                                       Jaroslava Prejzová

Školník                                                           Jiří Chaničkovský

               

Pracovníci školní jídelny

Vedoucí školní jídelny                                   Petr Šimon

Hospodářka školní jídelny                            Jana Šupová

Kuchařka                                                      Milada Kunská

Kuchařka                                                      Jiřina Válová

Kuchařka                                                      Zdeňka Řehánková

Kuchařka                                                      Anna Slanařová

Pomocná pracovnice                                   Lucie Nádvorníková

Pracovnice mateřské školy

Vedoucí mateřské školy                               Mgr. Lucie Straková

Učitelka                                                        Kateřina Tuzarová

Učitelka                                                        Bc. Zdeňka Fouknerová

Učitelka                                                        Štěpána Šeblová DiS.

Učitelka                                                        Miroslava Korbová

Asistent pedagoga                                           Martina Kloučková

Asistent pedagoga                                           Pavla Brabcová  

Uklízečka                                                     Zdeňka Řehánková

Uklízečka                                                     Eva Ferklová   

MAP ORP Litoměřice nawebškol

banner pedagog

skola hostka mfet