Vytisknout

Školní senát

Žáci se podílí na řízení školy prostřednictvím školního senátu, kde dávají podněty k životu a organizaci školy, navrhují a podílí se na organizaci školních akcí a projektů.

Senátoři byli zvoleni v regulérních školních volbách. Jednotlivé třídy (III.-VIII.tř.) zvolily své kandidáty, z kterých byl sestaven volební lístek. Každý žák (III.-VIII.tř.) měl při volbách tři hlasy.

 Zápisy z jednání senátu jsou k nahlédnutí v ředitelně školy.

Ve volbách pro školní rok 2018/2019 zvítězili tito kandidáti:

Kateřina Dalecká
Jiří Fibich
Tomáš Franta
Nikola Hájková
Hana Kalová
Mia Miletínová
Aneta Pernová
Daniel Plášek
Tereza Ulrychová
Adéla Vernerová
Rafael Waldhauser
skola hostka mfet