Školní psycholog

Jmenuji se Jana Haslingerová a pracuji na ZŠ a MŠ Hoštka jako školní psycholožka. Vystudovala jsem obor pedagogika-psychologie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Pracovala jsem a pracuji v oblasti rodinného a partnerského poradenství, výchovy a vzdělávání dětí od narození a od roku 2015 jako školní psycholožka.

Poskytuji odborné psychologické poradenství v oblasti výchovy, vzdělávání a osobnostního rozvoje pedagogům, dětem a rodičům či zákonným zástupcům. Pracuji individuálně, se skupinami i celými třídními kolektivy.

Konzultace s rodiči a žáky jsou poskytovány bezplatně a veškeré informace jsou důvěrné.

KONZULTAČNÍ DNY

Úterý a čtvrtek 7:00 – 13:00, eventuálně 16:00

Konzultace probíhají vždy po předchozí domluvě.

KONTAKT - Mgr. Jana Haslingerová

NA ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA SE MŮŽETE OBRÁTIT V PŘÍPADĚ:

Děti/žáci

Rodiče

Pedagogové