Vytisknout

Školné v MŠ

300Kč školné v MŠ / 150Kč při celoměsíční absenci

Možné platit na účet školy 181162550/0300 - pod variabilním symbolem uvedeným v MŠ nebo v hotovosti vedoucí mateřské školy.

Daný měsíc je třeba mít zaplacený do posledního dne v měsíci.

 

Děti před nástupem povinné školní docházky, jsou od úplaty osvobozeny (před nástupem do 1. třídy však musí dovršit věku 6ti let).

skola hostka mfet