Poplatek ŠD

Poplatek ve školní družině činí 40Kč /1 měsíc

Poplatek je splatný pololetně - tedy 200Kč/pololetí (5*40Kč)

  • 1. pololetí k 20. září
  • 2.pololetí k 20. únoru

Lze uhradit i poplatek na celý rok v září. 

Uhradit můžete

  • na účet školy 181162550/0300 pod var.symbolem 999, do poznámky uveďte jméno dítěte
  • v hotovosti v kanceláři školy
MAP ORP Litoměřice nawebškol

banner pedagog

skola hostka mfet