Aktuality základní škola

Vytisknout

JARNÍ PRÁZDNINY

Ve dnech 1.3. - 5.3. jsou jarní prázdniny.

V tomto týdnu tedy neprobíhá žádná výuka (ani prezenční, ani distanční). Pro malý zájem není v provozu ani školní družina.

Vytisknout

Ochrana dýchacích cest od 25.2.2021

Od 25.2. platí povinnost zakrytí dýchacích cest ve školní budově jednorázovou chirurgickou rouškou nebo jiným certifikovaným výrobkem (rouška vlastní výroby povolena pouze v případě nemožnosti zajistit chirurgickou roušku ve dnech 25.2. a 26.2.) - týká se žáků prvních a druhé třídy. Děkuji za pochopení a dodržování tohoto nařízení. S pozdravem Rieger

Vytisknout

Hodnocení v 1.pololetí

Ministerstvo školství nedávno vydalo pokyn k hodnocení žáků za 1.pololetí školního roku 2020/2021, který vybízí k případnému využití slovního hodnocení, což kvitujeme a smysl nějak nezpochybňujeme. Nicméně naše škola prozatím zůstane u doposud obvyklého hodnocení „známkami“ (klasifikačními stupni) plně v souladu se schváleným školním řádem.

S pololetním hodnocením budete seznámeni prostřednictvím Bakalářů 28.1.2021 a v tištěné podobě ho žáci obdrží po příchodu do školy (netýká se 9.třídy).

Vedení školy

banner pedagog
skola hostka mfet