Aktuality základní škola

DŮLEŽITÁ INFORMACE

Prosíme, sledujte aktuální situaci v médiích. Je pravděpodobné, že od zítřka, tj. 10.9.2020, se budou muset nosit ve vnitřních prostorách školy roušky. Z tohoto důvodu Vás prosíme, abyste vybavili své děti alespoň 2 čistými rouškami na den.

Děkujeme za pochopení.

Opatření

Žádáme rodiče, aby při vstupu do vnitřních prostor školy (jen nutná osobní komunikace) používali roušky

Děkujeme za pochopení.

Vedení školy

Školní družina 1. září

Školní družina je již první den v plném provozu. Prosime,  nechoďte do šatny s dítětem. Paní vychovatelka o jeho příchodu ví (pouští dítě dovnitř po zazvonění na zvonek) a jeho příchod do družiny si ohlídá. Děkujeme za pochopení.

Informace ke COVID

Informace vedení školy o opatřeních týkajících se bezpečného provozu školy v novém školním roce 2020/2021

 • Nevyžadujeme od žáků potvrzení o bezinfekčnosti.
 • Do školy vstupují pouze žáci a zaměstnanci školy, vstup ostatních osob bude přísně omezen na nejnutnější případy. Prosíme zákonné zástupce, aby při kontaktu se školou využívali online komunikaci prostřednictvím Bakalářů.
 • Není omezen počet žáků/dětí ve třídách – odděleních.
 • Žáci/děti budou absolvovat vyučování v co nejvyšší možné míře v jedné učebně.
 • Při příchodu do školy proběhne desinfekce rukou.
 • Desinfekce rukou proběhne také před vstupem do školní jídelny.
 • Zaměstnanci školy budou dbát na důsledné mytí rukou dekontaminačním mýdlem.
 • Desinfekční prostředky budou přístupny v dostatečném množství na chodbách a ve všech prostorách budovy.
 • Výuka TV není omezena, budou se co nejvíce využívat venkovní prostory.
 • Při onemocnění infekční chorobou je stanoven tento postup nahlášení: RODIČ → TŘÍDNÍ UČITEL → VEDENÍ ŠKOLY
 • Prosíme rodiče, aby žáky/děti s příznaky infekčního onemocnění neposílali do školy.
 • Postup školy při zjištění příznaků infekčního onemocnění:
 1.  Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka/dítě do školy – žák/dítě není vpuštěno do budovy školy; v případě, že je přítomen jeho zákonný zástupce.
 2. Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka/dítě do školy a není přítomen zákonný zástupce – škola tuto skutečnost neprodleně oznámí zákonnému zástupci a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka/dítěte; pokud toto není možné, postupuje se podle bodu C)
 3. Příznaky se vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka/dítěte ve škole → neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti a současně je informován zákonný zástupce s požadavkem na bezodkladné vyzvednutí žáka/dítěte ze školy
 •  Místností pro izolaci je kabinet školní psycholožky.
 • Pokud u žáka/dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost lékař.
 • Všechny místnosti budou důsledně a často větrány okny. Prosíme rodiče, aby tomuto faktu přizpůsobili oblečení žáků/dětí.
MAP ORP Litoměřice nawebškol

banner pedagog

skola hostka mfet